Késmárki László: Test-lélek szótár 7.bővített kiadás
A betegségek lelki, mentális és karmikus okai

Ára: 3600 Ft

A gondolkodás új útját nyitja meg a Test-lélek szótár, amely közel 3300 betegség meghatározását, kórokát, tünetét, lelki, mentális és karmikus okait tárja fel nem az eddig megszokott asztrológiai módszer alapján. Nem a 12 archetípusnak, kozmikus létprincípiumnak, lételvnek megfelelő szerv-bolygó-tulajdonság megfelelést vizsgálja, hanem az egyes érzések, tulajdonságok, szándékok, gondolatok, karma-lenyomatok betegségekkel, testrészekkel való rezgéskapcsolatát. 
A könyv az érzések, betegségek, testrészek pontos rezgésszáma által mutatott összefüggések alapján készült.


Késmárki László:Bölcsek köve
Inspiráló gondolatok

Ára: 2880 Ft

Legújabb könyvem bölcsességpárlat a belső igazság általi megrészegüléshez. 40 évnyi írói munkásságom alatt megalkotott elgondolkodtató, inspiráló, lélek- és jellemformáló idézeteim gyűjteménye.
A könyvben szereplő 3630 idézet mindegyike önmagában megváltoztatja az olvasó életét. Mindegyikük személyre szabott üzenetet közvetít.
Azoknak szól, akik valamire törekszenek az életben, érzik egyediségüket, azok számára, akik tudják, hogy nagy feladatokkal jöttek a Földre. Azoknak is szól, akiket a siker eddig elkerült, de céltudatosan törekednek rá, és azoknak is, akik már ismerik a Sikert, de ideiglenesen elvesztették és most kudarcuk okát keresik.


Késmárki László: A csodák kulcsa
A társteremtők nagy könyve

Ára: 3600 Ft

Késmárki László legújabb könyvében megadja az ébredés, a felemelkedés és a hit kulcsait, feltárja az Univerzum összes titkát, lerakja az Új Tudomány, a Fény Tudományának alapjait, ismerteti a Fény Intelligencia nyelvének – egyben a világ – megértési módjait, felnyitja a Teremtés titkainak könyvét, felvázolja a Teremtési Tervet, bemutatja a teremtett világok többszintű szerkezetét–a 13 rezgésszintet– a létezés szintjeit, az emberi lény többdimenziós szerkezetét, a 12 dimenziós fénytestet, belelapoz a Sors könyvébe, közben bepillantást enged az Isteni Evolúció Iskolájának működésébe, az inkarnációs feladatokba, fényt derít a megtanulandó életleckék igazság-magvaira és elsajátításuk módjaira. Rávilágít a szabadság természetére, a belső szabadság szintjeire, az élet 25 alapelvére, amelyek kitágítják a szabadság határait. A társteremtők nagy könyvében útbaigazít a manifesztációs mezőbe kerülés és az ideális élet megteremtésének lépéseiről, részletesen ír a valóságteremtés elméletéről és gyakorlatáról, az 50 legfontosabb pszichomentális törvény hatásáról.


Késmárki László: A boldogság kulcsa
A pozitív gondolkodás nagy könyve

Ára: 3600 Ft

Késmárki László legújabb könyvében bemutatja a boldogság elérésének kulcsait, a boldogság megélésének szintjeit, megismertet számtalan boldogság-stratégiával, a siker összetevőivel, felvázolja az emberi tudat új modelljét, rávilágít a gondolati programokra, megadja a gondolkodás megváltoztatásának technikáit, feltárja a pozitív gondolkodás titkait, lerántja a leplet a tudatosság játékszabályairól, a manifesztációról, a kreatív gondolkodás művészetéről, és megmutatja az önkiteljesedés útjának lépcsőfokait. A szerző megalkotta a pozitív gondolkodás szótárát, amely segítséget ad, hogy a pozitív gondolatokra, szavakra, képekre koncentrálva, tiszta mátrixot képezz a tudatodban és a tudatalattidban, és ezek megvalósuljanak majd az életedben.


Késmárki László: A gyógyulás kulcsa
A pszichoszomatika nagy könyve

Ára: 3600 Ft

Késmárki László legújabb könyvében nemcsak feltárja az utunkon való elakadás jelentését, a szenvedés okait, a betegségek üzenetét, a negatív érzelmi és gondolati programok testi hatásait, s bemutatja az érzelmi test 100 testáramkörét, az egyes testáramköröket blokkoló negatív érzelmi és gondolati programokat, hanem ismerteti a betegségünkkel való szembenézés stratégiáit, a gondolkodás megváltoztatásának metódusait, a tudatalatti újraprogramozási módszerét, az érzelmekkel és fájdalmakkal való kapcsolatba lépés technikáit, a boldogság és a gyógyulás kulcsait, az egészség helyreállításának gyógyító kulcsait, a gyógyító kulcsok megalkotásának és használatának szabályait.


Késmárki László: Mudra-lexikon

Ára: 4320 Ft

Késmárki László legújabb – hiánypótló–könyvében 3130 mudrát mutat be. Megismertet az ájurvédában használatos mudrák mellett a jóga tradíció (Mudra Vigyan) rituális kéztartásaival, az indiai tánc mudráival, a tantrikus ujjtartásokkal, a japán buddhista (Vajrayana, Mantrayana)tradíció rituális és meditációs kéztartásaival, a japán ezoterikus buddhizmus (Shingon) mudráival, a tibeti és a thaiföldi buddhista mudrákkal (pl. tibeti Fehér Tara meditációs kéztartásaival), taoista gyógyító és mágikus praxis mudráival, a I-ching 64 trigramjának ujjpozícióival, a zsidó-keresztény kultúra ujjtartásaival, gyógyító és önfejlesztő kéztartásokkal.


Késmárki László: Az önbeavatás kulcsa
Az Élet Mesterének nagy könyve

Ára: 3600 Ft

Késmárki László legújabb könyve –miközben útmutatóval szolgál a belső átalakuláshoz– segít megtalálni a kulcsokat az önbeavatáshoz, és megtanítja, hogyan kell egyszerűen használni azokat. Lelki-mentális edzésterveket ad az év minden napjára, megismertet a spirituális fejlődést gyorsító módszerekkel és a manifesztációs mezőbe kerülés gyakorlataival. Lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk az Önvalónkkal és az Isten-forrással való kapcsolódás kulcsait, és lélekcélunkat megértve irányítsuk az életünket. Átrendezhetjük az értékrendünket, elfogadhatjuk az újításokat, megváltoztathatjuk a választott prioritásokat, így életünket más energiákkal telíthetjük meg, új színekkel emelhetjük ki a lényeget, más embereket vonzhatunk be, más események és megtanulandó leckék világíthatnak rá életünk és önmagunk teljesen más oldalára.


Késmárki László: A tudatosság kulcsa
A spirituális pszichológia nagy könyve

Ára: 3600 Ft

A könyvben sorra veszem a tudatosság útján járók sajátos és egyező vonásait, a spirituális pszichológia néhány alapelvét, személyiségmodelljét, módszereit. Bemutatom az emberi tudat spektrumait, a tudatosság „járműveit”, feltérképezem az Egységes Tudatmező síkjait. Részletesen foglalkozom a szellemi fejlődés pólusaival, a személyiségmátrix átalakításának, a tudattalan feltárásának technikáival és az élet megjavításának 7 stratégiájával. Feltárom a személyiség 14 szintjét, az emberiség 12 alapprogramját, az emberiséget irányító életterveket, az egoista és a humanoid állapotok, tulajdonságok mátrixát, az erkölcs pszichoenergetikai alappilléreit, az érzelmekkel való munka leggyakoribb technikáit, a belső kommunikáció 7 szintjét, a lélektudatosság felé való elmozdulás lehetséges útjait, a Felsőbb Énnel való integráció és a pszichés erők fejlesztésének módszereit, a Kundalini felébredésnek különböző típusait, a belső kegyelmi ajándékok felébresztésének eljárásait, a szellemi erőket (sziddhiket), a dolgok megtörténtetésének művészetét, a vágyak teljesítésének stratégiáit.


Késmárki László: A tudatosság kulcsa II.
A spirituális önmegvalósítás nagy könyve

Ára: 3600 Ft

Késmárki László legújabb könyvében átnyújtja a tudatosság kulcsait, megismertet a spirituális fejlődés legoptimálisabb stratégiáival, a személyiséggel kapcsolatos munka 7 fő szintjével, az átalakítási módszerekkel, a planetáris tudatosság ismérveivel, a tudatosság szintjeivel, a teljes tudatosság elérésének módjaival, a megváltozott tudatosság felé vezető 8 kapuval, a meditációs technikák hatásaival, a megvilágosodás lépcsőfokaival. Miközben részletesen foglalkozik a tudatosságot gátló tényezőkkel, a tudatvírusokkal, az alternatív valóságba való átcsúszás veszélyeivel, új gondolati mintákat ad a tudat új modelljéheza planetáris tudatosságot elérni szándékozók számára. Bemutatja a keresők útjait, a belső ébredés első lépéseit, a lélekcélok elérésének eszközeit, a spirituális képzés és szolgálat szintjeit.


Késmárki László: Gyógyító kéztartások

Ára: 2160 Ft

Az ujjakkal való agyprogramozás hatalmas lehetőségeket rejt magában az öngyógyítás terén is.
Ehhez nyújt segítséget e könyv. Közel 150 betegség testi, lelki és mentális okait tárja fel, miközben megadja azok oldásának– kéztartás, mantra, vizualizáció, légzésszabályozás, pozitív megerősítés általi-praxisát. 


Késmárki László: Bőségkalauz
Így léphetsz a bőség áramlatába

Ára: 2880 Ft

A bőség-programozás gyakorlásának lényege, hogy megtanuljuk megőrizni a bőség energiáját az elménkben, hogy az ne szóródjon szét, és ne gyengüljön meg a körülöttünk lévő világgal folytatott interakcióink eredményeként, hanem felhalmozódjon, és fókuszálódjon a tér és az idő bizonyos pontjaira.
A könyvben szereplő módszerek valóban varázslatos erőket szabadítanak fel, amelyek bárki életét képesek jobbá tenni. A bemutatott sikertechnológiák lehetőséget kínálnak a kreatív erő és az intuíció fejlesztésére, a romboló programoktól való megszabadulásra, az akadályok és kudarcok leküzdésére, a pénz energiájának helyes működtetésére, a siker, a gazdagság és a hit megszerzésére, amelyek jóléthez, boldogsághoz és önmegvalósításhoz vezetnek.


Késmárki László: A Teremtés 22 kódja
Az Életfa Bölcsessége

Ára: 3240 Ft

A könyv bemutatja a kabbalista hagyományt, a kabbalista gyógyászat alapjait, a kabbalista numerológiát, a kozmikus nyelv szintjeit, a 4 ősi világot, „Isten ujjait”, a 10 szefirát, a szefirák és a csakrák összefüggéseit, a szefira-meditáció gyakorlatát, a Teremtés 22 kódját, a kabbalista betűszám-misztika valamennyi titkos eljárását, a gemátria gyakorlatát, a fény-nyelv betűszám-kódjait, a 12 dimenzió betűkódjait, Isten misztikus neveit, a nevek éneklési technikáit, megadja az univerzális kulcsokat, megoldási módokat, válaszokat a mikrokozmosz (ember) és a makrokozmosz (világ) szinte valamennyi – eddig megválaszolatlan vagy fel sem tett – kérdésére.


Késmárki László: Angyali imák és kéztartások
2. bővített kiadás

Ára: 2640 Ft

A könyv elsőként mutatja be a kereszténységben használatos 150 mudrát, az imaformákat, azok kéz- és testpozícióit, az imádkozás technikáját, előnyeit, a lelki alkímia „oldás és kötés”- módszerét, az arkangyalok és a 72 angyal ujjtartásait, napi imáit.


Késmárki László: Indiai akupresszúra
Marmapresszúra és marma-jóga

Ára: 2640 Ft

A szerző a teljesség igényével mutatja be az energiapontok aktiválásának számtalan módját.
A könyv segítségével minden érdeklődő elsajátíthatja a 3000 éves indiai marma-terápia 134 eljárását, a 108 energiapont masszírozási technikáit, a marma-jóga energetizáló ászanáit, a marma-mantrák és gyógyító hangok alkalmazását, a szín- és nemeskőgyógyászat pontokat stimuláló módszereit, valamint megismerheti a marma-koncentráció és marma-meditáció szintjeit.


Késmárki László: Kézdoktor
Egészség kézi vezérléssel

Ára: 2880 Ft

A szerző a teljesség igényével mutatja be a kéz energiavonalait (14 mikro-meridiánját) és 345 energiapontját (valamint azok terápiáját), miközben 555 betegségre javasol – a gyógyító kéztartások, az ujjakupresszúra, az akupunktúra, a masszázsterápiák, a reiki eljárásait ötvöző – öngyógyító technikákat.


Késmárki László: Mester-mudrák
Egészség és bőség bevonzása

Ára: 2880 Ft

A szerző megismertet a boldogság és a bőség bevonzásának kéztartásaival is, a manifesztáló mudrákkal, a jólét-programozás ujjképleteivel, az anyagi stabilitás, a gazdagság, a karrier, a hírnév, a konfliktuskezelés, a sikeres kommunikáció, a védelem mudráival, a jó hangulat és a jó közérzet megteremtését elősegítő ujjtartásokkal, a kapcsolatokat bevonzó, „szeretetsokszorozó” kötelék-mudrákkal, hétköznapi életünk ünneppé varázsolásának kézpozícióival.