Késmárki László: A csodák kulcsa

A társteremtők nagy könyve

Ez a könyv a bennünk lévő isteni felfedésének útja. Segít felismerni a lélek természetét. Egységben van benne a társteremtő nevetése és a lét-liturgia átélésének mélysége, a megvilágosodás aromája és a hétköznapi élet szépsége, az egység örömének megízlése és a létezés sokszínűségének rejtélye. Az élet-és lélekcél megértésének kulcsa a könyv. Istenről is szól. Hívhatod Őt tudatosságnak, valóságnak, „Én vagyok”-nak, Legfőbb Létezőnek, Jónak, Legmagasabb Egynek – ahogy kinyilatkoztatja magát neked.
A bölcsesség az Isteni Mindentudás. Megtapasztalható minden atomban, minden fényhullámban, a Kozmoszon kívül és belül; hallható az életcsatákat elhalkító zajban, a csillagok mozgásában, az aszketikus imákban; látható minden lényben, a szíved mélyén, a manifesztációid szálainak kibontásakor, a legmagasabb áldás felfénylésekor, a tiszta lélek erény-szivárványának megjelenésekor.

Egy dolog számít: hogyan vagy képes megnyitni magad előtte. 
A Mindentudás az az erő, amely támogat minden nemes motívumot és törekvést, és meghatározza, mi az emberi életben a legfontosabb és legértékesebb.
Miért törekszik mindenki a szeretetre, a szépségre, a boldogságra, a harmóniára? Mivel ez valódi természetünk, ez a Valóság természete.
Ezen gondolati fénymagok ismerete nélkül lehetetlen teljesíteni a sorsot, sikert elérni, meghatározni a prioritásokat, élvezni a gazdagságot és megszerezni az integritást.
Késmárki László legújabb könyvében megadja az ébredés, a felemelkedés és a hit kulcsait, feltárja az Univerzum összes titkát, lerakja az Új Tudomány, a Fény Tudományának alapjait, ismerteti a Fény Intelligencia nyelvének – egyben a világ – megértési módjait, felnyitja a Teremtés titkainak könyvét, felvázolja a Teremtési Tervet, bemutatja a teremtett világok többszintű szerkezetét–a 13 rezgésszintet– a létezés szintjeit, az emberi lény többdimenziós szerkezetét, a 12 dimenziós fénytestet, belelapoz a Sors könyvébe, közben bepillantást enged az Isteni Evolúció Iskolájának működésébe, az inkarnációs feladatokba, fényt derít a megtanulandó életleckék igazság-magvaira és elsajátításuk módjaira. Rávilágít a szabadság természetére, a belső szabadság szintjeire, az élet 25 alapelvére, amelyek kitágítják a szabadság határait. A társteremtők nagy könyvében útbaigazít a manifesztációs mezőbe kerülés és az ideális élet megteremtésének lépéseiről, részletesen ír a valóságteremtés elméletéről és gyakorlatáról, az 50 legfontosabb pszichomentális törvény hatásáról.
Az író kulcscsomójáról nem hiányoznak a Csodák kulcsai sem. Ezek az Isteni Mindentudás Bölcsesség Fénymagjai, a szemlélődés, az emlékezés és a tudatosság tárgyai. Kapui a megvilágosodás világának, a hatalom áramlásának és az egység templomának, kódjai az örökkévalóság hívásának. E sugárzó térbe lépve lehetőséget kapunk arra, hogy belépjünk Önmagunkba.
Hogy a mai napon melyik Bölcsesség Fénymagot– csodát–  fogod felszínre hozni azok közül, aki benned él, és milyen tapasztalásban lesz részed általa az a Legmagasabb mellett egyedül tőled függ. Nem könnyű megtalálni azt a kulcsot, amely utána életed végéig képes kifejezni minden hatalmát és érzékenységét, minden tudatosságát és minden szeretetét, igazolni cselekedeteid isteni eredetét. És ugyanakkor semmi sem könnyebb… Olyan fe-ladat ez, mint az élet kódjának megfejtése, a létezés projektjének beindítása. Láthatatlan, de mégis az egész létezést megvilágítja. 
Az Isteni Mindentudás a bölcsesség élő vízének forrása. Van, aki áhítja, de sok éven át nem képes elmenni, hogy merítsen belőle. Van, aki kancsójába tölt, amennyit csak tud, és annyit visz magával, amennyit elbír, majd visszatér a következő adaghoz. A többség csak emlékezni akar az ízére.
A szellemi szomjúság is forráshoz vezet, a bölcsesség kiapadhatatlan forrásához. Mindenki megtapasztalja ezt a szomjúságot, aki megpróbálja megtalálni létezésének jelentését, küldetését ebben a világban. Ez a víz megváltoztatja a sorsot. Senki sem maradhat ugyanaz, miután magába szívta az Abszolút hatalmát. Minden erőt képes megragadni, minden álmához erőt kap, minden gondolata a megvalósulás mezsgyéjén mozog, és minden kapcsolódása önmagába nyitódik.

Méret: B/5; 168×238 mm
Oldalszám: 400
Ára: 3600 Ft