Késmárki László: A Teremtés 22 kódja

Az Életfa Bölcsessége

A kabbala szerint a létezés alapja, az Isteni Minta, a világ dinamikus szerkezetét ábrázoló Életfa, amelyben az őseszmék erőkként, az erők alakként nyilvánulnak meg. Az Életfa tartja fenn a teremtés folytonosságát, ez irányítja a galaxisokat, napi életünket, testi történéseinket. A kabbala szerint minden egy: a számok, a szimbólumok geometriai formái, a kozmikus erők, az atomi és szubatomi részecskék, a genetikai kód, az emberi elme, az érzelmek, a testi alkat, az állatok, növények, ásványok, a lélek, a végtelen világok, a betegség és az egészség …
A kabbala Életfája egy térkép, a létezés diagramja. Ugyanakkor a létezés élő lényege is. Az Életfa geometriai formája illusztrálja a teremtés alapvető tényezőit és azok kölcsönhatásait.

Az Életfa az Isteni Képmás, a teremtés mintája, a világ és az ember alapja, amely a kozmikus megértés mélységét és a személyes fejlesztés csúcsát egyaránt tartalmazza.
A kabbala hagyománya a 10 szefira (10 szám), a szefirotikus fa, a Bölcsesség Életfája. Az Életfa Bölcsessége, az Isteni Gondolat nem képszerűen, nem analógiákban, hanem törvények, ősképletek által nyilvánul meg. Fények, hangok, számok ősképlete a rezgés, a rezgéshullám. Ez az első őskép. Nem láttatni akar, mivel az ősnyelv, az Isten nyelve látás és nem láttatás. A látás bölcsesség, a bölcsesség lét.
A 4 világ mindegyikében létezik az Isteni Képmásnak megfelelő, szerkezetében hasonló fa.
A kabbala ősi misztikus rendszere megőrizte a korok bölcsességét, az élet rejtélyeire adott válaszokat, a leglényegesebb igazságot és tudást, amely az egyensúlyhoz, teljességhez és egységhez vezet.
Késmárki László legújabb könyvében bemutatja a kabbalista hagyományt, a kabbalista gyógyászat alapjait, a kabbalista numerológiát, a kozmikus nyelv szintjeit, a 4 ősi világot, „Isten ujjait”, a 10 szefirát, a szefirák és a csakrák összefüggéseit, a szefira-meditáció gyakorlatát, a Teremtés 22 kódját, a kabbalista betűszám-misztika valamennyi titkos eljárását, a gemátria gyakorlatát, a fény-nyelv betűszám-kódjait, a 12 dimenzió betűkódjait, Isten misztikus neveit, a nevek éneklési technikáit, megadja az univerzális kulcsokat, megoldási módokat, válaszokat a mikrokozmosz (ember) és a makrokozmosz (világ) szinte valamennyi – eddig megválaszolatlan vagy fel sem tett – kérdésére.
A kabbala nem pusztán mitikus kozmogónia, teozófikus teológia, misztikus pszichológia és multidimenzionális antropológia, hanem olyan spirituális praxis, realizációs út, amelyen elindulva a kiválasztott – miközben eljut az önmegismerés és istenmegismerés magaslataira – átéli a Mindennel Való Egység Igazságát, a jehidát.
A kabbala egyidős a teremtéssel.
A kabbala az egyetlen hagyomány, amelynek istennevei, analógiái, szimbólumai egyszerre beavatási utak, teremtés-kulcsok és a tudatkitágítás eszközei. Az atlantiszi mágikus tudományok rendszeréből sokat megőriztek a jógarendszerek, a buddhista iskolák, az egyiptomi főpapok 22 állomásból álló beavatási praxisa, a szufi meditációs és tudatállapot megváltoztatási technikái. A kabbala nem csupán az atlantiszi mágikus technológiák kulcsa, hanem szimbólumai, analógiái, istennevei és a Teremtés 22 kódja révén kapcsolódási pontokat nyújt az intergalaktikus információk tárhelyeihez. Aki ismeri a kabbalista numerológiát, asztrológiát, szimbológiát, a misztikus formatant és az istennevek éneklési technikáit, a betű-és szefira-meditáció gyakorlatát, az visszaszerezheti az Univerzum bármely pontjára való tudatáthelyezés képességét, s az Akasából valamennyi információs fájlt lehívhat.
Valamennyi olvasómnak kívánom, hogy naponta tapasztalja meg minőségi életének hozadékát, a szeretetet és a bölcsességet!

Méret: B/5; 168×238 mm
Oldalszám: 288
Ára: 3240 Ft