Késmárki László: A tudatosság kulcsa

A spirituális pszichológia nagy könyve

Legújabb könyvem nem pusztán módszerekről és fogalmakról szól, mivel maga is módszer, út és lehetőség a belső lényeg feltárására, valamint az olvasókban felmerülő kérdések, problémák megoldására és spirituális fejlődési vágyuk beteljesítésére.
Talán jobban meg akarod érteni önmagad, megoldani néhány problémát, elérni a harmóniát, a szeretetet, a szépséget, az egészséget, a jólétet, a bölcsességet és a megvilágosodást. Lehet valami mást is… Nem számít, hogyan definiálod, valójában minden és mindenki az Egységre törekszik (az integritás és a harmónia elérésére).

Hogyan találhatod meg ezt a teljességet önmagadban?
Az élet mindenféle praktika, eljárás, stratégia, technika, módszer, gyakorlat összegyűjtése (alkalmazása). Maguk a gyakorlatok nem vezetnek az illúziók, téveszmék és tudatlanság alóli felszabaduláshoz. Kizárólag a tudat eszközei könnyítik meg az utat. Ahogy fejleszted a tudatosságod –amely az Önvaló ismerete– úgy alakítod ki a megfelelő viszonyt Belső Éneddel, és egyre jobban fejlesztheted a kapcsolatod az Isten-forrással. Nem ismerheted meg természeted legmagasabb kifejeződését, amíg nem tárod fel saját lényed legmélyebb belső tartalmát. Önfeltárás (önvizsgálat), önmegismerés, önfejlesztés, önmegvalósítás: ez az út a Tudatosság kiterjesztéséhez.
Önmagad megvalósítása lehetetlen az akarat, az erő, a tiszta tudás, az előrelátás, a tisztánhallás és a befelé hallgatás képessége nélkül.
A spirituális pszichológia önmagunk, mások és a körülöttünk lévő világ megismerésére irányuló ismeretek elmélyítésére szolgál. Korunkhoz alkalmazkodva egységesíti az évezredes hagyományok bölcsességét a Nyugat modernségével. Az önmegvalósítás művészetének (az integrált tudatosságot elnyerni kívánó személy útjának) is nevezik. Az integrált tudatosság egy önmagát megismerő Ember tudata. Ez megszabadulás attól a fikciótól, illúziótól (külső és belső, lelki és anyagi), amelyet önmagunknak szoktunk tekinteni.
Ki és hogyan követi ezt az utat? Mindenki a maga módján. Mégis van valami közös az úton haladókban.
A könyvben sorra veszem a tudatosság útján járók sajátos és egyező vonásait, a spirituális pszichológia néhány alapelvét, személyiségmodelljét, módszereit. Bemutatom az emberi tudat spektrumait, a tudatosság „járműveit”, feltérképezem az Egységes Tudatmező síkjait. Részletesen foglalkozom a szellemi fejlődés pólusaival, a személyiségmátrix átalakításának, a tudattalan feltárásának technikáival és az élet megjavításának 7 stratégiájával. Feltárom a személyiség 14 szintjét, az emberiség 12 alapprogramját, az emberiséget irányító életterveket, az egoista és a humanoid állapotok, tulajdonságok mátrixát, az erkölcs pszichoenergetikai alappilléreit, az érzelmekkel való munka leggyakoribb technikáit, a belső kommunikáció 7 szintjét, a lélektudatosság felé való elmozdulás lehetséges útjait, a Felsőbb Énnel való integráció és a pszichés erők fejlesztésének módszereit, a Kundalini felébredésnek különböző típusait, a belső kegyelmi ajándékok felébresztésének eljárásait, a szellemi erőket (sziddhiket), a dolgok megtörténtetésének művészetét, a vágyak teljesítésének stratégiáit.
A mű egyes fejezetei megadják az olvasónak az önmagával való találkozás lehető legcsodálatosabb élményét, hogy meglássa önmaga tükörképét: a gondolatait, a meggyőződését, az ötleteit, az imaginációit, az érzéseit és a cselekedeteit; és ami a legfontosabb: képes legyen megvalósítani azokat.
Javaslom, hogy ezt a könyvet önfelfedezésre használd, vagyis a tudatodban ebben az időszakban bekövetkező különféle folyamatok megismerésére és azok egésszé egyesítésére.
Olvasása közben legyél tisztában gondolataiddal, érzéseiddel és vágyaiddal, amelyek annak kapcsán merülnek fel, amiről éppen olvasol!Figyelj nemcsak a könyvben megadott információk feldolgozásának folyamatára, hanem – ami a legfontosabb – az ezekre adott reakcióidra!Meg fogod tapasztalni, hogy milyen új (szokatlan) gondolatokat és érzéseket váltanak ki benned! Ez lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozd ki a könyvből.
Tekintsd ezt a művet spirituális fejlődésed szolgáló belső párbeszéded alanyának, beszélgetőpartnerednek, akivel elmélyült kommunikációba kezdesz azért, hogy megismerd önmagad!

Méret: B/5; 168×238 mm
Oldalszám: 400
Ára: 3600 Ft