Késmárki László: A tudatosság kulcsa II.

A spirituális önmegvalósítás nagy könyve

A spirituális önmegvalósítás egy természetes evolúciós folyamat, amely magában foglalja a régi én (árnyék, ego) elvetését és a belső újjászületés megtapasztalását. Sokan úgy beszélnek róla, mint valami „önmegjavítási folyamatról”, „önújraindításról” vagy rezgési frekvenciáik megemelkedéséről. Mindezek a kifejezések az elme, a szív vagy a lélek belső fejlődésére utalnak. Az átalakulás tartós változást jelent. Ez a változás lehet formában, energiában vagy életerőben, érzésekben vagy értékekben, nézőpontban vagy hiedelmekben, célokban vagy életirányban, spirituális tudatban vagy belső minőségben (erény), valamint az ember létállapotában megnyilvánuló.

Átváltoztathat bennünket egy élmény, egy hirtelen felismerés, egy mélyebb összefüggés feltárása, egy belső folyamat által nyert belátás, az isteni kegyelem általi megérintettség. Változunk örökkön örökké, nem ugyanazok vagyunk.
Ahogy a név is sugallja, a spirituális önmegvalósítás új magasságok eléréséről és a régi korlátozó szokások, hiedelmek, gondolkodásmód és létmódok túllépéséről szól. Kéz a kézben jár a tudatosság fejlesztésével, a tudat intelligens energiaként való megértésével, a lelki fejlődésünkben való tudatos részvétellel, a spirituális ébredés számos szintjével, a személyiségünk lélekkel átitatottságával (az emberségessé válással).
Mi a Tudatosság? A tudatosság olyan energia-információs struktúra, amely nemcsak energiákat tartalmaz, hanem információt hordoz arról, hogy ki is az ember valójában. Az egyén csak akkor érzi magát embernek, amikor a Tudat energiái mindenütt megnyilvánulnak rajta keresztül, vagyis a teste átjárhatóvá válik azok számára, és a figyelme a Tudatosság szférájában van. A tudatosság az isteni törvényeknek (Élet törvénye, Univerzum törvénye) megfeleléssel kombinált tudás. A működő Tudattal rendelkező személy képes megérteni az ok-okozati összefüggéseket. A tudatosság olyan eszköz – amelynek segítségével az Abszolút (Isten) spirituálissá teszi a fizikai világot – és olyan folyamat, amelynek során összekapcsolódnak az anyagi világban zajló események az Univerzum spirituális törvényeivel. A tudatosság a tudat tágulásában nyilvánul meg, és a rezgések megváltozásával, azok finomodásával, emelkedésével jár együtt, s az ember életében egyre több lesz az öröm, az ihlet, a szeretet, a „véletlenszerű” kellemes találkozások és a siker. A Lélek teremtő potenciálja növekszik, van készség a magasabb frekvenciájú rezgésekre hangolódásra, magasabb szintű kreatív feladatok kitűzésére és végrehajtására, tudatos szolgálatra.
A tudatosság kiterjesztése az elme képzéséről szól, s túlmutat a lineáris gondolkodáson, a mentális tudás megszerzésén, a közvetlen megismerés és a magasabb érzékszervi észlelési tapasztalatok birodalmába. Lehetővé teszi, hogy a dolgokat olyannak érzékeld, amilyenek valójában, és nem úgy, ahogyan szeretnéd.
Késmárki László legújabb könyvében átnyújtja a tudatosság kulcsait, megismertet a spirituális fejlődés legoptimálisabb stratégiáival, a személyiséggel kapcsolatos munka 7 fő szintjével, az átalakítási módszerekkel, a planetáris tudatosság ismérveivel, a tudatosság szintjeivel, a teljes tudatosság elérésének módjaival, a megváltozott tudatosság felé vezető 8 kapuval, a meditációs technikák hatásaival, a megvilágosodás lépcsőfokaival. Miközben részletesen foglalkozik a tudatosságot gátló tényezőkkel, a tudatvírusokkal, az alternatív valóságba való átcsúszás veszélyeivel, új gondolati mintákat ad a tudat új modelljéheza planetáris tudatosságot elérni szándékozók számára. Bemutatja a keresők útjait, a belső ébredés első lépéseit, a lélekcélok elérésének eszközeit, a spirituális képzés és szolgálat szintjeit.
A tényleges célunk a felemelkedési szakaszban az, hogy szándékunkkal és beleegyezésünkkel részt vehessünk, és kapcsolatba léphessünk önmagunk magasabb, kifinomultabb vibrációs aspektusaival.
Amikor tudatunk kitágul, „dicsőségből dicsőségbe, kegyelemről kegyelemre” haladunk Isteni Forrásunk felé.
Ez a végső munka, amelytől minden más is függ…

Méret: B/5; 168×238 mm
Oldalszám: 400
Ára: 3600 Ft